Efektivní způsob procvičení slovesa být v angličtině

  • Pletou si Vaši žáci tvary slovesa být
  • Dělá jim problém utvořit se slovesem být otázku či zápor?
  • Je pro ně žáky obtížné správně poskládat větu pomocí slovesa být?

Mám pro Vás skvělý tip na jednoduchý a efektivní způsob, jak vyřešit všechny zmíněné potíže. Navíc tuto aktivitu můžete použít i pro tvoření dalších časů v anglickém jazyce. Je vhodná pro děti i dospělé a využijete ji jako zahřívací přípravu před cvičeními.

1. Každý žák si připraví 4 fixy odlišných barev, nůžky a papíry.
anglicke-sloveso-byt

2. Papíry rozstříhá na samostatné čtverce a dva dvojčtverce.
sloveso-byt-to-be

3. Na kartičky napíše jednou barvou osoby, jinou barvou tvary slovesa být (am bude na samostatnou kartičku, is/are, isn´t/aren´t napíše na dvojkartičky), další barvou bude záporka NOT a poslední fix se použije na slova, která právě procvičujete v hodinách. Za sebe doporučuji pár přídavných jmen a příslovečná určení místa, která kvůli předložkám dělají občas problémy.
sloveso-to-be

4. Když mají žáci připraveno, rozloží si kartičky přehledně na lavici, aby mohli kartičky jednoduše brát a stavět s nimi věty. Odlišné barvy fixů mají důležitou roli! Ve větě může být od každé barvy pouze jedna!
sloveso-byt-v-anglictine

5. Nejdříve můžete pouze zkoušet přiřazovat slovesa k osobám - řeknete žákům WE a oni postaví WE ARE.
Po procvičení můžete začít stavět krátké věty. Doporučuji nejdříve trénovat kladnou větu oznamovací - učitel říká věty v češtině, žáci staví v angličtině (Ona je v parku./Tom je v parku./Tom je šťastný./Já jsem šťastný./Ty jsi šťastný....)
Když uvidíte, že to žákům jde, je čas na otázku. Ta se utvoří z kladné věty oznamovací pouze přehozením slovesa na první místo před podmět. A opět trénujete (Jsi šťastný?/Jsou šťastní?/Jsme šťastni?/Je šťastná? atd.)
anglicke-casovani-to-be

6. Po natrénování tvoření otázky samostatně procvičujeme tvoření záporu. Začněte první osobou čísla jednotného, aby bylo zřejmé, že am+not se nedají sloučit dohromady. V následujících osobách je dobré udělat nejdříve dlouhý tvar (Tom is not in the park.) a pak sloveso a záporku nahradit staženým tvarem (Tom isn´t in the park.).
anglicke-sloveso-to-be

7. Jestliže jste již odděleně natrénovali věty kladné, záporné a otázky, můžete začít stavět všechny druhy vět střídavě.

Tuto aktivitu doporučuji jako jednoduchý trénink v každé hodině. Kartičky si žáci schovají do sáčku a v případě potřeby vytáhnout ven. U některých tříd jsem si je vybírala, aby nedocházelo k tomu, že je půlka nedonesla.

Můžete tuto aktivitu také vidět v reels na mém Instagramu ZDE.

Tip: Žáci si mohou sestavit na lavici několik vět a napsat je do sešitu. Pak společně překontrolujete, kdo jaké věty vymyslel.

Líbilo se Vám toto procvičení slovesa být? V mém e-shopu najdete další aktivity, které ve výuce se svými studenty využívám. 

To be set aktivit

To be Člověče, nezlob se!

To be kostky

To be bojovka

To be question cards

 

 Chcete si vyzkoušet šifrování kladného tvaru slovesa to be ZDARMA?
Vyplňte formulář níže a získejte 6 šifrovaček.