10 aktivit na opakování slovíček s tabulí a papírem

Jak jen s tabulí či papírem zopakovat slovíčka z přechozí hodiny?

Mám pro Vás pár tipů, které využívám, když zrovna s sebou nemám žádný obrázkový, poslechový či jiný materiál. U některých aktivit můžete využít tabuli nebo lze před hodinou rychle napsat na papír a nakopírovat.
Když studenti vyluští slovíčka, použijí je pro tvorbu vět či otázek, které pak následně sdílí s ostatními a dále tak procvičují danou slovní zásobu.

 

Nyní již k jednotlivým aktivitám:

1. Na tabuli napíši slovíčka a k nim překlad. Žáci spojí a utvoří s danými slovíčky věty.anglictina-aktivity-spojovani-preklad2. Na tabuli napíši na jednu stranu slovíčka a na druhou stranu jejich definici v angličtině (či jiném jazyce). Student spojí a utvoří s danými slovíčky věty.
anglictina-aktivity-spojeni-s-definici3. Na tabuli napíši pouze slovíčka v angličtině (či jiném jazyce). Studenti ve dvojicích proberou (nejlépe v daném jazyce), co které slovo znamená a utvoří s nimi věty/otázky.

 

4. Na tabuli napíši slovíčka, ve kterých vynechám písmenka. Studenti doplní a utvoří věty.

anglictina-aktivity-doplneni-pismen5. Oblíbená hra šibenice :-).

anglictina-aktivity-hangman 6. Anagramy - na tabuli napíši slovíčko s přeházenými písmenky. Studenti vyluští a utvoří věty. Další varianta může být nakreslit nějaké tvary (kruhy, čtverce...) a do nich libovolně napsat písmena jednotlivých slov.

 anglictina-aktivity-angaramy 7. Šifrování - na tabuli napíši "slovo" malými písmeny, v němž bude schované slovíčko napsané písmeny velkými. 

anglictina-aktivity-sifrovani8. Na tabuli napíši svisle slovo či větu hodící se k probíraným slovíčkům. Studenti využijí daná písmenka a dopíší různá slova k tématu. 

anglictina-aktivity-slovo-dopln-dalsi9. Studenti mají při ruce seznam s danými slovíčky a ve dvojících hrají slovní křížovku - střídají se v psaní slovíček za využití písmene z posledně napsaného slova.

anglictina-aktivity-krizovka10. Učitel říká - učitel hláskuje slovíčka, popisuje je v cizím jazyce, předvádí pomocí pantomimy, kreslí obrázek slovíčka na tabuli. Studenti slova zapisují, pak tvoří věty.
Toto lze také zadat jako práci do dvojice, kdy se studenti dívají do svých poznámek a vzájemně si popisují, hláskují nebo kreslí slovíčka. 

 

Přišel Vám tento článek užitečný? Sdílejte ho dál se svými kolegy :-).